SÚŤAŽ NA FACEBOOKU - PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O 3 KS Mlieka Nutrilon (1ks = 800g)

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU - PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O 3 KS Mlieka Nutrilon (1ks = 800g)

Všeobecné pravidlá súťaže na Facebook.com

1.Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť EMRAMA s.r.o, Pražská 1456/14, Zvolen, prevádzkujúca ESHOP www.lekarenvkocke.sk
Súťaž nie je organizovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook.


2.Forma súťaže
Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné odpovedať na súťažnú otázku. - Koľko rokov sa značka NUTRILON zaoberá výskumom materského mlieka?

3.Trvanie súťaže

Termíny trvania súťaže je od 07.02.2018 do 25.02.2018, do 23:59:00hod, žrebovanie prebehne 26.02.2018, kde bude vyžrebovaný jeden komentujúci - správne odpovedajúci na súťažnú otázku, ktorý získa 3ks Mlieka NUTRILON (1ks = 800g) podľa vlasného výberu, 
vyberať sa môže : Nutrilon Pronutra 2,3,4,5 Profutura 2,3,4. 

4.Účasť v súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede a komentáre nesúvisiace so súťažou (témou) budú vymazané.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou súťaže a ich blízke osoby.


5.Výhra v súťaži a ceny v suťaži
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V mysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.Výherca bude vyžrebovaný do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže, výhercu oznámime na stránke a budeme kontaktovať emailom alebo súkromnou správou. Výhry v súťaži nieje možné zamieňať. 

Cena v súťaži je nasledovná - 3KS balenia (1ks = 800g) mlieka NUTRILON Pronutra podľa vlasného výberu (vyberať sa môže z nasledovných produktov Nutrilon Pronutra 2,3,4,5 alebo Nutrilon Profutura 2,3,4,5)

6.Zdaňovanie výhier
V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.
V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.

7.Osobné údaje
Registráciou v súťaži dávate súhlas s použitím svojej emailovej adresy k zasielaniu informácií o priebehu súťaží, nových súťaží a ďalších marketingových akcií portálu lekarenvkocke.sk.
Poskytnuté identifikačné údaje sú v elektronickej forme a spoločnosť EMRAMA s.r.o snimi môže nakladať výlučne na účely priameho marketingu a v zmysle zákona na ochranu osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

8.Záverečné ustanovenie
Organizátor súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 07.04.2017

 

 


Produkty priradené k tejto novinke

Prihlásiť sa k odberu noviniekPrihláste sa do newsletteru a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Newslettre sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov!
Informácie o ochrane osobných údajov. Zo zasielania sa móžete kedykoľvek odhlásit.