SÚŤAŽ NA FACEBOOKU - PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O Sadu Vichy vzoriek

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU - PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O Sadu Vichy vzoriek

Všeobecné pravidlá súťaží na Facebook.com
1.Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť EMRAMA s.r.o, Pražská 1456/14, Zvolen, prevádzkujúca ESHOP www.lekarenvkocke.sk
Súťaž nie je organizovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook.
2.Forma súťaže
Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné odpovedať na súťažnú otázku. - Pre akú pokožku je určená kozmetika BIODERMA Atoderm?
3.Trvanie súťaže
Termíny trvania súťaže je od 24.10.2017 do 15.11.2017, do 23:59:00hod, žrebovanie prebehne 17.11.2017, kde bude vyžrebovaný jeden komentujúci - správne odpovedajúci na súťažnú otázku, ktorý získa 1ks Micelárnu vodu Pureté Thermale 3v1 30ml, 1ks Denný krém Aqualia Thermal 15ml, 1ks Nočný krém Aqualia Thermal 15ml, 1ks Ideal body Aqua sorbet 30ml
4.Účasť v súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané a komentáre nesúvisiace so súťažou (témou) budú vymazané.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou súťaže a ich blízke osoby.
5.Výhra v súťaži a ceny v suťaži
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V mysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.Výherca bude vyžrebovaný do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže, výhercu oznámime na stránke a budeme kontaktovať emailom alebo správou.
Ceny v súťaži sú nasledovné - 1ks Micelárna voda Pureté Thermale 3v1 30ml, 1ks Denný krém Aqualia Thermal 15ml, 1ks Nočný krém Aqualia Thermal 15ml, 1ks Ideal body Aqua sorbet
6.V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.
V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.
7.Osobné údaje
Registráciou v súťaži dávate súhlas s použitím svojej emailovej adresy k zasielaniu informácií o priebehu súťaží, nových súťaží a ďalších marketingových akcií portálu lekarenvkocke.sk.
Poskytnuté identifikačné údaje sú v elektronickej forme a spoločnosť EMRAMA s.r.o snimi môže nakladať výlučne na účely priameho marketingu a v zmysle zákona na ochranu osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
8.Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že „Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky“.
9.Záverečné ustanovenie
Organizátor súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 07.04.2017

 


Produkty priradené k tejto novinke

Prihlásiť sa k odberu noviniekPrihláste sa do newsletteru a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Newslettre sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov!
Informácie o ochrane osobných údajov. Zo zasielania sa móžete kedykoľvek odhlásit.