Súťaž na facebooku - pravidlá súťaže, štatút súťaže - 1ks Vitamín C - zinok.......

Súťaž na facebooku - pravidlá súťaže, štatút súťaže - 1ks Vitamín C - zinok.......

SÚŤAŽ o - 1ks Vitamín C - zinok 1000mg, 1ks B-Komplex forte, 1KS Vitamín C 500mg, Koenzým Q10 - pomaranč

Všeobecné pravidlá súťaží na Facebook.com

1.Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť EMRAMA s.r.o, Pražská 1456/14, Zvolen, prevádzkujúca ESHOP www.lekarenvkocke.sk
Súťaž nie je organizovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook.

2.Forma súťaže
Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné odpovedať na súťažnú otázku. - Aký druh tovaru najčastejšie nakupujete v online lekárňach? 

3.Trvanie súťaže
Termíny trvania súťaže je do 25.06.2017, do 23:59:00hod, žrebovanie prebehne 26.06.2017, kde bude vyžrebovaný jeden komentujúci - správne odpovedajúci na súťažnú otázku, ktorý získa  balíček výživových doplnkov (balíček obsahuje, 1ks Vitamín C - zinok 1000mg, 1ks B-Komplex forte, 1KS Vitamín C 500mg, Koenzým Q10 - pomaranč) 

4.Účasť v súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané a komentáre nesúvisiace so súťažou (témou) budú vymazané.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou súťaže a ich blízke osoby.

5.Výhra v súťaži a ceny v suťaži
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V mysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.Výherca bude vyžrebovaný do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže, výhercu oznámime na stránke a budeme kontaktovať emailom alebo správou.

Ceny v súťaži sú nasledovné - 1ks Vitamín C - zinok 1000mg, 1ks B-Komplex forte, 1KS Vitamín C 500mg, Koenzým Q10 - pomaranč

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.
V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.

8.Osobné údaje
Registráciou v súťaži dávate súhlas s použitím svojej emailovej adresy k zasielaniu informácií o priebehu súťaží, nových súťaží a ďalších marketingových akcií portálu lekarenvkocke.sk.
Poskytnuté identifikačné údaje sú v elektronickej forme a spoločnosť EMRAMA s.r.o snimi môže nakladať výlučne na účely priameho marketingu a v zmysle zákona na ochranu osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

7.Záverečné ustanovenie
Organizátor súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 07.04.2017


Prihlásiť sa k odberu noviniekPrihláste sa do newsletteru a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Newslettre sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov!
Informácie o ochrane osobných údajov. Zo zasielania sa móžete kedykoľvek odhlásit.